Kleurmeditatie - Kees Veenman (2018, 2019)

Fenomenologie voert net als gangbaar onderzoek uiteindelijk ook tot toepassing. Een mogelijkheid is de medische toepassing, in het geval van kleur gaat het dan om kleurtherapie.

Om tot inzicht in de geneeskracht van de verschillende kleuren te komen moet het fenomenologisch onderzoek langs meditatieve weg worden vervolgd. Eerst kan worden onderzocht hoe elke kleur verwant is aan een bepaald aspect van het menselijk organisme. Dat kan worden bereikt door de kleurfenomenen meditatief te verinnerlijken. Eerst nadat je dit is gelukt wordt het mogelijk langs meditatieve weg een geestelijke stemming in natuurlijke kleurverschijnselen waar te nemen. Bijvoorbeeld in het hemelsblauw, het rood van een zonsondergang en het lentegroen. 

De lezing eindigt met de beschrijving van enkele vormen van kleurtherapie waarin de verkregen resultaten worden toegepast. 

Ter voorbereiding: in zijn boek Kleurmeditatie beschrijft Kees Veenman zijn geesteswetenschappelijk onderzoek naar het wezen van de kleuren. Het is een lange tocht waarbij telkens weer nieuwe vragen helpen dieper in de wereld van de kleuren door te dringen. Als een soort ouverture leert Veenman kijken naar het lentegoud en het herfstgoud van bomen. Daarna laat hij ons kennis maken met de fenomenologische methode, waarbij hij met het onderzoek bij de kleureneer van Goethe aansluit.