Fenomenologie voor leraren uit het voortgezet vrijeschoolonderwijs

Werk je op een vrijeschool en geef je een natuurwetenschappelijk vak dan is de Opleiding Fenomenologie iets voor jou. Deze éénjarige opleiding is bedoeld voor docenten die de fenomenologie willen leren kennen, o.a. als een hulp om lesstof om te vormen tot ontwikkelingsstof. De opleiding vindt plaats vanaf februari 2023 en bestaat uit 5 tweedaagse bijeenkomsten en een presentatiedag. Daar brengen de deelnemers verslag uit van een fenomenologisch project dat zij individueel hebben uitgevoerd. In het verleden hebben ook docenten van de Middenbouw en docenten van andere dan natuurwetenschappelijke vakken de opleiding gevolgd. In individuele gevallen kan altijd besproken worden wat zinvol en mogelijk is.  De Opleiding Fenomenologie valt organisatorisch onder de BVS (Begeleidingsdiens Vrije Scholen).

Aanbeveling van de  Opleiding Fenomenologie 2023- Anselma Remmers

In deze opleiding leer je om fenomenologisch te kijken naar natuurverschijnselen: dat is onbevangen, zonder vooropgezette verklaringen of begrippen. Je kijkt naar de fenomenen, de verschijnselen zelf en brengt je waarnemingen vervolgens in gesprek met je eigen denken en je geobjectiveerde voelen. Zo kan zich het wezen van de verschijnselen aan je gaan openbaren. Zij tonen zich in hun onderling verband en in hun verborgen wordingsprocessen.

Door op deze manier naar verschijnselen in de natuur te kijken, ontstaat verwondering en krijg je gevoel voor hun goddelijk-geestelijke oorsprong. Fenomenologie is daarmee een aanvulling op en een verrijking van de gangbare empirische (materialistische) wetenschapsbeoefening. De gangbare wetenschap wordt door de fenomenologie niet tegengesproken waar het gaat om gevonden verschijnselen; soms wel waar het gaat om verklaringsmodellen. Ook is de benadering vooral kwalitatief, terwijl de reguliere wetenschap vaak uitgaat van kwantiteiten.

Deze is goed naast werk of een andere opleiding te doen. De opleiding wordt gegeven door ervaren (oud)vrijeschooldocenten die graag de fenomenologische methode doorgeven aan de jongere generatie. Tijdens de opleiding zie en doe je allerlei proeven vanuit de vakken schei- en natuurkunde, aardrijkskunde en biologie, en probeer je te doorgronden wat daaruit spreekt. Ook zijn er lezingen door mensen die beroepsmatig vanuit en met de fenomenologie  werken. Je werkt ook aan een eigen onderzoek, dat je bij afsluiting van de opleiding aan je medestudenten presenteert.

Deze opleiding is geschikt voor studenten, docenten en belangstellenden in de bovengenoemde of aanverwante vakken. Het is een mooie aanvulling naast een wetenschappelijke studie aan bijv. de landbouwuniversiteit van Wageningen, een andere studie op gebied van duurzaamheid en natuur of naast de opleidingen die Warmonderhof aanbiedt. Maar ook als je vrijeschoolpabo doet, is deze opleiding van toegevoegde waarde voor alle zaakvakken die je als leerkracht in het periode-onderwijs geeft.

Folder van de Opleiding 2023

Werk(mid)dagen fenomenologie voor groepen leraren

Sinds 4 jaar biedt een team van docenten de Opleiding Fenomenologie aan in Zeist. Deze opleiding is vooral bedoeld voor bovenbouwleraren van vrijescholen. Om een grotere groep leraren bekend te maken met de fenomenologie bieden wij werkmiddagen op locatie aan. Op uitnodiging van een school verzorgen twee van onze docenten een werkmiddag op deze school.

Het doel van de scholing is dat de deelnemers zicht krijgen op wat fenomenologie kan betekenen voor hun eigen ontwikkeling en voor hun lespraktijk. Het programma van de werkmiddag begint met een algemene inleiding over fenomenologie en de pedagogische en didaktische aspecten daarvan. We beoefenen de fenomenologie concreet aan een plant of een experiment en kijken daarna wat het heeft opgeleverd.Het aantal deelnemers is 8 tot 16 personen, kosten in overleg met BVS-schooladvies.