Elementenwezens ervaren - Feico Hajonides (14 - 16 juli 2022)

Wat hebben de elementenwezens ons te vertellen? Een driedaagse cursus o.l.v. Feico Hajonides (beeldhouwer) Op 14, 15 en 16 juli onderzoeken we in de Aardewerkplaats door toedoen van de beeldende kunst de aanwezigheid en werking van de elementenwezens. We staan er wellicht niet dagelijks bij stil, maar overal om ons heen zijn wezens aanwezig die we niet direkt met onze ogen kunnen zien. Deze wezens werden door oude culturen als waardevolle realiteit beleefd en men handelde ernaar.

In deze dagen onderzoeken we de aanwezigheid en werking van de gnomen (bewoners van het Aarde-element), de nimphen (bewoners van het Water-element), elven (bewoners van het Lucht-element) en vuurwezens. Wellicht kunnen deze dagen je helpen om je meer te openen voor een relatie met deze wezens. Bij hun leeft er in ieder geval een groot verlangen naar een contact met ons. Voor een gezonde omvorming van het aardse hebben we hun hulp hard nodig.

In de ochtend onderzoeken we via boetseer-oefeningen een werkgebied van een bepaald elementen wezen. In de middag werken we de ervaringen van de ochtend om in een eigen beeld. Aan dit beeld werk je iedere dag verder. Je zou bijvoorbeeld (onder begeleiding) kunnen werken in steen, hout, klei of boetseerwas.

Tijd: donderdag 14 tm zaterdag 16 juli van 9.00 tot 16.00 uur. Kosten: € 375,-. Dit is inclusief materiaal en eenvoudige lunch. Aardewerkplaats Amiel, Windheuvelstraat 3, Brummen

In contact met (je) natuur - Lieke Deelstra (6-13 aug 2022)

Mensen trekken zich al van oudsher in de natuur terug bij belangrijke momenten in het leven om in contact te komen met de Goden, om te helen, om "visioenen" te ontvangen. Deze week is een innerlijke bezinningstocht. Een mini 'visionquest'. In contact mét de natuur je ware natuur ontdekken. Speels en serieus tegelijkertijd.

Wanneer heb jij voor het laatst met blote voeten in het natte gras gelopen, onder een waterval gestaan, op je rug naar de wolken gekeken, een boom omarmd, in een donker bos gelopen…? Je zintuigen gaan open, je hoofd wordt leger en je hart opener. Laat je verwonderen en verrassen door moeder aarde, met al haar mysterieuze verschijningsvormen en gelaagdheid. Laat je spiegelen aan de natuur en aan elkaar.

Een bezinningsweek waarin we letterlijk naar buiten gaan om naar binnen te gaan, in verbinding en afstemming reflecteren, waarnemen en aanwezig zijn. Wij als mensen zijn ook natuur, samen met vele andere mede-aardbewoners leven we op deze prachtige planeet… Dat ervaren en waarnemen vanuit verschillende dimensies laat je voor altijd met andere ogen naar de natuur kijken…

van zaterdag 6 augustus 10:00 uur tot zaterdag 13 augustus 13:00 uur

In Frankrijk: Ecolonie, 1 Thietry, Hennezel

Cursus Metamorfose van planten – Paul van Dijk (2022)

Onstuimig geel - Irene Keijzer (cursist)

Onstuimig geel - Irene Keijzer (cursist)

Fenomenologie leren doen - brengt veel mensen het frisse gevoel van herboren-worden, al vereist het wel degelijke en geconcentreerde activiteit. Het begint met nauwgezet waarnemen van natuurfenomenen zonder enige vooringenomenheid. Daarna luisteren we in het innerlijk naar de ‘taal’ die tot ons spreekt. De kwaliteiten die zich onthullen kunnen ons tenslotte leiden naar een ontmoeting met het wezenlijke. Fenomenologie beoefening kan zo worden tot een weg naar de geest.

.“Hoe doen planten dat:  Metamorfoseren?” is een cursus met Paul van Dijk. De radicale verandering tussen wortel en bloem is… verbazingwekkend. Wat werkt daar? Kunnen we metamorfose begrijpen? We oefenen waarnemen in verwondering, levendige deelname d.m.v. kunstzinnige activiteit, en zorgvuldige beschouwing.

- In Bloemendaal (Vertelschuur): vrijdagmiddag 20/5; 27/5; 3/6; 10/6.. In Doorn of Zeist: zaterdagmiddag 21/5; 28/5; 4/6; 11/6 . Kosten € 160,- incl. materiaal| Info en aanmelding: paulcavandijk@gmail.com

Preparaten in de BD-landbouw

Hertenblazen gevuld met duizendbladpreparaat.

Hertenblazen gevuld met duizendbladpreparaat.

Het preparatengebruik in de BD-landbouw ondersteunt alle levensprocessen in de wijde omgeving en werkt weldadig op alle natuurrijken: natuurwezens, planten, dieren en mensen.

De biologisch-dynamische preparaten zijn samengesteld uit plantaardige en dierlijke onderdelen. Wat de natuur niet als vanzelfsprekend samenvoegt, geeft de mens hier als iets totaal nieuws aan de aarde terug door koemest, bergkristal en geneesplanten een dierlijke omhulling te geven.

Rudolf Steiner wijst in de Landbouwcursus (1924) op de werking van de preparaten. Door deze bijzondere toepassing in de landbouw worden de grond en de planten gevoeliger voor kosmische invloeden. Er ontstaat een intensief contact met de wereld van de levenskrachten, wat maakt dat de plant zich vanzelfsprekender naar zijn eigen oerbeeld kan verwezenlijken. De aarde komt als het ware dichter bij de hemel.

De klassieke BD-preparaten bestaan uit twee spuitpreparaten en zes compostpreparaten. De spuitpreparaten - kiezel- en koemestpreparaat - worden over de gewassen of over het veld gespoten. De compostpreparaten - duizendblad-, kamille-, brandnetel-, eikenschors-, paardenbloem- en valeriaanpreparaat - worden bij het composteren van plantenafval of mest toegepast.

De meeste preparaten worden in het najaar gemaakt, waarna een rustperiode in de grond volgt tot het voorjaar. Hoornkiezel wordt in de zomer gemaakt. Het brandnetelpreparaat en het duizendbladpreparaat worden gedurende het hele jaar geprepareerd.

Vanuit landbouwkundige overwegingen verdient het de voorkeur om zelf preparaten te maken, dus ‘bedrijfseigen’ preparaten. Voor diegenen die hier niet voor kiezen en toch preparaten willen gebruiken is er de mogelijkheid  preparaten te bestellen bij De Beersche Hoeve. Ook zijn daar uitgangsmaterialen bestellen wanneer u zelf preparaten gaat maken.

(Bron: bdvereniging.nl)

Levensprocessen in de natuur - Ger van de Ven (2017-18-19)

Dit boek is in 1982 verschenen als catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling. De pagina's 10 tot en met 18 zijn door Ger van de Ven aanbevolen ter voorbereiding op de plantenwerkgroepen in het vierde en vijfde lesblok. 

Ondertitel bij deze catalogus:

"De natuur leren kennen, beleven en hanteren. Met resultaten van de fenomenologische methode."

Uit het voorwoord van Jan Diek van Mansvelt:

"Het boek is door Jochen Bockemuhl samengesteld op basis van ruim twintig jaar werken aan het ontwikkelen van natuurwetenschappelijke methoden, waarmee de natuur als totaliteit van levende organismen te beschrijven en te herkennnen is. (...) De actieve lezer zal kunnen merken dat de ontwikkeling van deze natuurwetenschap nog niet 'af' is; zij is nog volop in beweging."