DE VREUGDE VAN FENOMENOLOGISCH WAARNEMEN – WINTER en VOORJAAR 2023


11 februari in Zutphen - Werkdag met Jan Diek van Mansvelt.

Aan de hand van zijn boek “Wonderen van Ontwikkeling” brengt Jan Diek van Mansvelt deze dag de kern van zijn levenswerk.
We gaan kijkend, luisterend en oefenend bezig met levensprocessen en exact imagineren. We tasten daarbij naar inspiratie en meer.
Ons leerboek is de plant met haar onuitputtelijke vormveranderingen.
Door inzet van onze verbeelding kunnen we die omvormingen innerlijk nadoen en merken:
dit gaat over mij! Ook mensen zijn wezens in ontwikkeling – door het leven heen, door
aardelevens heen... Ten slotte blijkt dat ook in ons werk, onze projecten en scheppingen
zich vergelijkbare ontwikkelingswegen laten herkennen. Zo wordt plantkunde tot een
oefening in breed inzetbaar imagineren! Op weg naar intuities.

We gaan bezig met het 'verbeelden van levensprocessen' ofwel 'oefenen in imagineren': van voorstelling naar verbeelding, van verbeelding naar imaginatie  / De toekomst aarden in het verleden - Reincarnatie in beeld? Dat imagineren kan natuurgetrouw maar ook individueel creatief, of groepsgewijs...

Gesteenten en hun ontstaansprocessen – met Louise Kelder (geologie) en Antoon van Hooft (scheikunde)

De verstarde zwijgende gesteenten onthullen slechts spaarzaam hun raadsels. Door vragen die aan onze waarneming ontstaan, proberen we ze tot spreken te krijgen. De scheikunde helpt de verbeelding over de ontstaansprocessen in beweging te brengen.

We gaan deze cursus in op de rol die metalen in ons aardorganisme spelen: Kosmisch- en aards ijzer / IJzer en klimaatzones / De kleur van koper

4 feb, 11 feb, 18 feb 2023 |10:00 – 13:00 uur| Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist| €60,- | Info en aanmelding:  fenochemie@gmail.com

Lentecursus 2023 “De bloeiende zingende lente - met Ger van de Ven

Ieder voorjaar barst het leven tevoorschijn. Hoe spreken de planten tot ons in hun bloeien, hoe de vogels met hun zang? Hoe verandert dit van maart tot juni …de uitbundige voorjaarsbloeiers in hun winterachtig landschap, de vogels die al vòòr de planten uitgaan met zingen, de plantenrijkdom in vele miraculeuze bloeiwijzen… Met fenomenologisch waarnemen gaan we op zoek naar een innerlijke verbinding met deze lenteverschijnselen. De landelijke ‘Dag van de Fenomenologie” op 22/4 vormt een integraal onderdeel van deze lentecursus.


Data: 18/3; 15/4; 23/4 (Dag vd Fenomenologie tot 1600 uur); 13/5; 3/6|
10.00-13.00 uur |Lokaties rond Zeist/Driebergen| € 180,-- |Info & aanmelding:
Fenocursus@gmail.com