Goethe's kijk op de natuur: aanbevolen literatuur

Literatuur over de fenomenologische benadering van de natuur vanuit uiteenlopende invalshoeken, deels hier te downloaden.

- Fenomenologie voor beginners:een tentoonstellingscatalogus uit 1982 toont een compacte introductie op Goethe's natuurbenadering. Uitgaande van het thema metamorfose neemt het de lezer/toeschouwer mee in de ontdekking van een onvermoede samenhang in de planten- en dierenwereld. Het sluit aan bij Goethe als historische bron en maakt tegelijkertijd de fenomenologische benadering voor iedereen ervaarbaar.

Onderstaand zelf te downloaden zijn:

- Wholeness in Science door Guus van der Bie, onderstaand te downloaden

- Natuurwetenschap en religie door Dick van Romunde

Wholeness in Science - Guus van der Bie

... Goetheanisme voor beginners...

... Goetheanisme voor beginners...

In de serie Bolk's Companions behandelt Guus van der Bie vraag: 'Hoe doe je Goetheanisme', en geeft praktische voorbeelden waar 'beginners' mee uit de voeten kunnen. 

Te downloaden via 2635.pdf (louisbolk.nl)

Natuurwetenschap en religie - Van Romunde

Hier te downloaden!

Hier te downloaden!

"Het streven naar het overbruggen van de kloof tussen natuurwetenschap en religie" is een publicatie van Dick van Romunde. Uit de inleiding: "Het is dit 'fenomenologische' streven dat bij Rudolf Steiner in zo'n sterke mate ontwikkeld was, dat voor hem het inzicht in de scheppende geestelijke wereld geopend werd."

"In boeken en voordrachten heeft Rudolf Steiner meditatief geaarde scholingswegen beschreven. Eén van deze wegen richt zich in het bijzonder op het natuurwetenschappelijke denken. Deze weg wordt beschreven in de achtste voordracht van de reeks getiteld: 'Grenzen der Naturwissenschaft'. Deze weg is erop gericht de grenzen te doorbreken die het louter verstandelijke denken niet kan overschrijden."

"De hierna volgende uiteenzettingen berusten op de toepassing van deze scholing..."

De publicatie is te downloaden via:

https://www.antrovista.com/?q=Romunde&zoek_naar=0

The Wholeness of Nature, Goethes way of science - Henri Bortoft

... voert snel tot inzicht...

... voert snel tot inzicht...

Een Engelstalige, uitstekende introductie van een fysicus in Goethes methode. Praktisch en zeer snel tot inzicht voerend.

 (http://www.amazon.com/Wholeness-Nature-Goethes-Way-Science/dp/0863152384 ).

The scientific work of Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) represents a style of learning and understanding which is largely ignored today. Modern science tends to break objects down in a purely analytical way; by contrast, Goethe was interested in the 'whole' of a phenomenon, and in particular the relationship between the object and the observer. In this illuminating study, Henri Bortoft examines the phenomenological and cultural roots of Goethe's approach to science. He argues that Goethe's insights, far from belonging to the past, represent the foundation for a future science respectful of nature.

Waarnemen, wat een vreugde - Wolter Bos

... hoe waarnemen blij maakt...

... hoe waarnemen blij maakt...

Ontleend aan de achterkant van dit boekje:

Waarnemen: een saai onderwerp? Wolter Bos weet je er enthousiast voor te maken. Hij neemt ons mee in de tijd en in de ruimte. En hij beschrijft hoe het waarnemen je blij maakt.

Tevens introduceert Bos een nieuwe term: de 'verandermacht'.
Heeft goed kijken ook betekenis voor het waargenomen object? 
We kunnen ons voordeel doen met deze rijke stimulansen tot een hechte en liefdevolle verbinding van mens en wereld. Voor onszelf én voor onze kinderen.

Taking appearances seriously - Henri Bortoft (2012)

... verschijnsel wordt verschijning...

... verschijnsel wordt verschijning...

The Dynamic Way of Seeing in Goethe and European Thought. Vervolg op “Wholeness of nature” van dezelfde auteur (elders op deze pagina). 

De geschiedenis van de westerse metafysica is vanaf Plato beheerst door het dualisme tussen het wezen en de verschijning. Daarbij gaan we er vanuit dat wat iets werkelijk is (het ware wezen), verborgen is achter “wat aan ons verschijnt” en waardoor het zich manifesteert.

Heidegger en Gadamer hebben dit uitgangspunt in de 20ste eeuw radicaal gewijzigd en zijn de verschijning serieus gaan nemen. Daarmee is de waarneming een dynamisch proces, een “fenomeen”, waar de waarnemer deel van uitmaakt.

Taking Appearance Seriously: The Dynamic Way of Seeing in Goethe and European Thought: Bortoft, Henri: 9780863159275: Amazon.com: Books

Metamorfose - Julius

... nawoord over Juliius, Goethe, Schiller...

... nawoord over Juliius, Goethe, Schiller...

In dit belangrijke boek schetst Julius een beeld van de plant op basis van de wisselwerking tussen twee principes (krachten), te weten het verticale en het horizontale principe. De stengel en het blad zijn in de plant de zichtbare representanten van deze twee tendenzen. Dit uitgangspunt leidt tot de karakterisering van zeven plantentypen, die verbonden worden met kwaliteiten van de zeven planeten. Als laatste wordt geschetst hoe hetgeen besproken is, tot een techniek, tot daad kan worden in de samenleving.

Het boek is voor bedoeld voor iedereen die in het gebied van de wetenschap of van de praktijk de levenswetten wil doorzien en hanteren, dus zeker niet alleen vakmensen. Kennis van de antroposofie is niet vereist.

Frist Julius was bioloog/leraar en een groot waarnemer van de natuur. Pieter Geluk heeft deze heruitgave verzorgd en voorzien van een inleiding en uitgebreid nawoord over Julius' leven, over Goethe en Schiller en de ontwikkeling van de biologie. Met uitgebreide overzichten, schema's en literatuuropgave. 

Het boek is antiquarisch nog verkrijgbaar.