Hier blijven voorlopig de documenten beschikbaar die in de Opleiding voor Fenomenologi een rol hebben gespeeld. Een deel daarvan zal in een later stadium geplaatst worden onder Vakliteratuur (Meer fenomenologie)